Algemene voorwaarden 

  • Deelnemen aan de Maliebaanloop is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
  • Door je in te schrijven, hetzij rechtstreeks, hetzij via je ouders of via je vereniging, verklaar je er mee akkoord te gaan, dat jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en dat jouw persoonlijke wedstrijdgegevens openbaar gemaakt worden bij de vermelde inschrijvingen, de indelingen en uitslagen, alsmede in bestenlijsten, ook langs elektronische weg.
  • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Maliebaanloop zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  • Minimumleeftijd is 14 jaar voor de prestatie- en wedstrijdloop.
  • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
  • Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.
  • De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen.
  • Indien je onverwacht niet kunt deelnemen, kunnen wij het betaalde inschrijfgeld niet restitueren. Je kunt zelf je startbewijs overdragen en de organisatie hiervan op de hoogte stellen via info@maliebaanloop.nl. Dit kan tot uiterlijk 1 oktober 2023.
  • Bekijk ons privacy-statement