Accountor Maliebaanloop

MALIEBAANLOOP ZONDAG 21 OKTOBER 2018

© 2017 A.V. Phoenix Maliebaanloop | Beeld: Michel Rey Contact
In dit Privacy Statement wordt kort uiteen gezet aan de hand van welke uitgangspunten de organisatie van de Maliebaanloop gegevens van relaties verzamelt, bewerkt en beheert.
Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?
 • Contactgegevens als naam, adres, telefoonnummer, e mail, geslacht, zoals opgegeven bij de inschrijving;
 • Gegevens over gelopen tijden.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
 • Relatiebeheer.
Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
 • Als dit noodzakelijk is voor onze overeenkomst met u;
 • Als dit toegestaan is in het kader van onze activiteiten. Hier nemen wij uiteraard uw belang in acht;
 • Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten;
 • Als u toestemming gegeven hebt voor gebruik voor specifieke doeleinden.
Wat doen wij met uw gegevens?
 • Wij gebruiken deze gegevens om u volgend jaar weer uit te kunnen nodigen voor de Maliebaanloop. Deze gegevens worden NIET aan derden verstrekt.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 • Tijdens de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden;
 • Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval tijdens de looptijd van onze relatie of overeenkomst. We houden ons aan de maximale wettelijke bewaartermijn.
Wat zijn uw rechten voor verwerking van uw gegevens?
 • Informatie of wij gegevens van u verwerken;
 • Aanpassing van uw gegevens;
 • Inzage van uw gegevens;
 • Wissen van uw gegevens;
 • Overdracht van uw gegevens.
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
 • Wij zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
Heeft u een klacht of wilt u inzage?

Onze hoofdsponsor

Stacks Image 27
Accountor is sinds 2015 hoofdsponsor van de Maliebaanloop.

Onze subsponsoren

Stacks Image 31
Stacks Image 34
Stacks Image 38
Stacks Image 41